รพ.บางละมุง ขยายพื้นที่ให้บริการตรวจ RT-PCR สำหรับนักท่องเที่ยว Test & Go ครั้งที่ 2 ป้องกันแออัด

นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เปิดเผยว่าตามที่โรงพยาบาลบางละมุง ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งรูปแบบ ATK และ RT-CPR พบว่าที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก จนเกิดการแออัด จึงได้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ในการจัดตั้งหน่วยตรวจ ATK อีกหนึ่งจุด บริเวณชั้น 1 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ประชาชนที่ต้องการตรวจ ATK สามารถไปรับบริการที่นั่นได้ ส่วนโรงพยาบาลจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องตรวจ RT-PCR โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้เปราะบาง 608 หรือกลุ่มที่มีประกันที่ต้องการการยืนยันการป่วยด้วยใบผลตรวจ RT-PCR

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแออัดและรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โรงพยาบาลบางละมุงจึงได้ขยายพื้นที่ การให้บริการตรวจ RT-CPR ครั้งที่ 2 สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Test & Go ซึ่งมีวันละประมาณ 250-300 คน โดยปรับให้อาคารพวงคราม เป็นจุดให้บริการ และมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดูแลเป็นการเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม Test & Go ที่ต้องการตรวจ RT-CPR ครั้งที่ 2 สามารถเข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลบางละมุงได้ทุกวัน ณ อาคารพวงคราม เวลา 09.00 – 12.00 น.