เจอจังๆ! บิ๊กสภาเมืองพัทยา มึนผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างผิวถนนจราจร ค.ส.ล.

จากกรณีประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ ถนนเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 ร้องเรียนว่าการก่อสร้างถนนมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรไปมาของประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง

ต่อมา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และพบว่าพื้นที่การก่อสร้างไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด มีเพียงรถแมคโครเพียง 1 คันเท่านั้น ซึ่งทางประธานสภาเมืองพัทยาจะเร่งติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินการก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของภาครัฐและภาษีของประชาชน

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า การก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย และน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กมี บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ด้วยงบประมาณ10,695,000 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 239 วัน ซึ่งสร้างมาแล้ว 8 เดือนกว่า