กลุ่มโรงเรียนอำเภอบางละมุง จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค.65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยมี ดร.สุวรรณ ลาศา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และนายรัฐกิจ เฮงตระกูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ชลบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ชลบุรี เขต 3 ประกอบด้วย อ.ศรีราชา อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จึงต้องแยกกันจัดในแต่ละอำเภอ

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 กลุ่มโรงเรียนในอำเภอบางละมุง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา.