วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยาย้ายจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปให้บริการที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาที่ผ่านมาได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชนชนที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป้นสถานที่หลัก พร้อมทั้งได้มีการจัดจุดให้บริการฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดให้กับประชาชนและผู้ที่จะรับวัคซีนไปยังสถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 11 และเมืองพัทยา 6 รวมถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ที่ใช้เป็นสถานที่หลักในการให้บริการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2

หลังจากที่ใช้สถนที่โรงพยาบาลในการให้บริการฉีดวัคซีนทำให้แผนกอื่น ๆ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการประชาชนที่จะมารักษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลเมืองพัทยาสามารถให้บริการผู้ป่วยและประชาขนที่จะเข้ารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงมีความจำเป็นที่จะมีการย้ายศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งจุดบริการที่สถานศึกษาและโรงพยาบาลไปที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ใช้สถานที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งจะเริ่มใช้จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยจะเป็นการให้บริการกับประชาชนประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 1และเข็ม 2 จะได้บูสเตอร์เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์

นายมาโนช เปิดเผยอีกว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า นั้นจะมีกำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาในการให้บริการกับประชาชนที่ลงทะเบียนจะเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยา แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยว เข็ม 1 และเข็ม 2 ครบ 100 % ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ครบ 3 เดือนแล้วสามารถลงทะเบียนเข้ารับบูสเตอร์เข็ม 3 ซึ่งเข็มที่ 3 จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ โดยโรงพยาบาลจะใช้ระบบลงทะเบียนในการเข้ารับวัคซีนเข้มที่ 3 เท่านั้นไม่การเข้ามาแบบวอคอิน เพื่อลดความแออัด ซึ่งที่จะรับวัคซีนเข็ม 3 โรงพยาบาลเมืองพัทยาสามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา Call Center 1337 อสม.เมืองพัทยาและประธานแต่ละชุมชน เป็นต้น