-บริหารท้องถิ่น

เจ้าท่าพัทยา บรูณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่

ที่ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (27 ธ.ค.) นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำร่วม เพื่อต้อน รับเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวแทนตำรวจท่องเทียว เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมร่วมพิธี

สำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ทาเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย “สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ

อีกทั้งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครองใช้ต่างๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ฝ่ายกูภัยทางทะเลและชายฝั่ง เมืองพัทยา หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ และเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 ทั้งนี้ประชาชนที่พบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา โทร 038-411-444