-การศึกษาชุมชน

ทำดีไม่ต้องรอ..วท.พัทยา จัด“อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่” บริการจุดพักรถ-พักคน ยาวยันข้ามปี

ที่สหกรณ์การเกษตร บางละมุง จำกัด (27 ธ.ค.62) นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส อำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิด “โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่” โดยว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้ออกฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการมอบความสุขแก่ประชาชนระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาล ทั้งบริการจุดพักรถ จุดพักคน ให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น.ด้วยการให้บริการ ตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี ถือเป็นการพักรถ พักคน โดยมีนักเรียนจิตอาสาให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยังมีบริการสอบถามเส้นทาง บริการน้ำดื่มจุดพักรถ และสอบถามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกิจกรรที่จัดขึ้นถือเป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความมีจิตอาสาในการบริการประชาชนและสังงคม ของนักเรียนนักศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี