วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยห่างไกลโควิด-19 กระตุ้นศรษฐกิจเมืองพัทยา

ที่โครงการเอ็กซ์ไซต์ สแควร์ พัทยา ถนนเฉลิมพระเกียรติพัทยาสาย 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (13 ธ.ค.64) นายกองตรี ทองชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยห่างไกลโควิด-19 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ศ.ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัญยกุล ประธานสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีต ส.ส.ชลบุรี และนายรัฐกิจ เฮงตระกูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติไทย จ.ชลบุรี เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหพันธ์ยุทธศาสตร์ไทยภาคประชาชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแต่ละวันจะมีศิลปินชื่อดังมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันบนเวทีหลัก

ภายในงานจะได้จัดให้มีการเปิดพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 และพื้นที่ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ด่างและไม้มงคลรวม 80 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.

ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ – อธิบดี