วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
ภาพข่าว

อดีต ส.ส.ชลบุรีเป็นประธานฌาปนกิจศพอดีตผช.ผอ.โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

ที่เมรุ วัดโพธิสัมพันธ์ (13 ธ.ค.64) นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีต ส.ส.ชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ศิริพงษ์ อุทยานิก ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยมีพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ชลบุรี นายสุวัจ รชต วัฒนกุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายบุรินทร์ ฉันท์รักการค้า รองประธานบริษัท มิตรยนต์ พัทยา จำกัด เป็นต้น

สำหรับประวัติโดยสังเขป คุณแม่ศิริพงษ์ อุทยานิก เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2480 ที่ ต.จอมปลวก อ. บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 12 คน ของนางสงวน นายบุญ แสงเดือน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอก ชีววิทยา วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อมาสมรสกับนายสมควร อุทยานิก มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน

เมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาได้เลือกมารับราชการครูเรื่อยมา ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จนเกษียณอายุราชการ คุณแม่ศิริพงษ์ เป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกๆ ด้าน ทั้งความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีอุปนิสัยเป็นคนอารมณ์ดี พูดจาไพเราะ วางตนเหมาะสม เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของญาติมิตร พร้อมด้วยลูกศิษย์ ทั้งใกล้และไกล มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก เป็นแบบอย่างที่ดี ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา

กระทั่งวาระสุดท้าย คุณแม่ศิริพงษ์ เริ่มล้มป่วยด้วยความชราภาพ และได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สิริอายุรวม 84 ปี
ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ – อธิบดี