“เบียร์-ปรเมศวร์” ควงตะหลิวทำอาหารแจก จนท.รพ.ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประทรวงวัฒนธรรม นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา นางบุญนภา เจียลสุขสกุล เจ้าของร้านลูกโดด พัทยา และนางอาภา ภัทรชุดา เจ้าของร้านโกดักส์ จอมเทียน ได้ร่วมกันจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา รวมทั้งประชาชนที่มาเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ หลังจากเมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากส่วนกลางมายังพื้นที่เพื่อกระจายให้กับประชาชนครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่เขตเมืองท่องเที่ยวตามแนวทางเปิดประเทศ 120 วัน และเปิดเมืองพัทยา 1 ตุลาคม 2564 ทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างเหน็ดเหนื่อย และเพื่อเป็นกำลังส่งต่อให้กับบุคลากรด่านหน้าหรือฮีโร่ชุดกาวน์ ผู้ใจบุญจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับวันนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประทรวงวัฒนธรรม ได้โชว์ฝีมือปลายจวักด้วยการทำอาหารเมนูข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว ก่อนจะแจกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชน พร้อมกันนี้ทางผู้ใจบุญยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มอีกจำนวน 1,000 ขวด และพลาสเตอร์ปิดบาดแผลอีกจำนวน 5,000 แผ่น ให้กับทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาไว้ใช้บริการประชาชนตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป