วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมนำร่องทดลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ หวังยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีแผนงานในการนำรถไฟฟ้ามาทดลองใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพัทยา หลังจากเดินทางเข้าร่วมหารือกับ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประ ธานคณะทำงาน. EEC-HDC รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการและนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บจก. SNC Group ว่าจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองวิ่งในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย NEO Pattaya ทั้งนี้จะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองใช้ในระบบรถโดยสารสาธารณะ ทั้งในส่วนของรถสองแถว รถแท็กซี่และรถบริการอื่นๆ รวมทั้งการทดลองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะทดลองที่เกาะล้านก่อนเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งถือว่าตรงตามเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นเกาะล้านให้เป็น “Green Island” หรือเมืองท่องเที่ยวรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสนธยา กล่าวอีกว่าได้เดินทางไปยังนิคมพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องรถยนต์จากเดิมมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจากการทดลองขับใช้พบว่ามีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสหกรณ์สองแถวพัทยา เพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองใช้บริการประชาชน ซึ่งเมืองพัทยาเองก็ได้มีการเซ็น MOU กับภาคเอกชนไว้ในเรื่องการทดลองปรับเปลี่ยนรถยนต์จากเดิมที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแทน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาให้ดีขึ้น

นายสนธยา เปิดเผยต่อไปอีกว่าหลังจากนี้จะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะแล้วนำมาทดลองวิ่งในเขตเมืองพัทยา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรวมไปถึงทดสอบด้านธุรกิจการลงทุน ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าการใช้รถแบบใดจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมทั้งสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน

นอกจากนี้ยังจะเป็นยกระดับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าต้นปี 2565 จะเริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทดลองใช้ในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 10-20 คัน เพื่อศึกษาข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบความปลอดภัย ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงทำลายธรรมชาติ ก้าวสู่การเป็น Green City ตามแนวทางการพัฒนาเมืองสู่ NEO Pattaya ที่จะทำให้เมืองพัทยามีการพัฒนาเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ด้วยการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต.