ทม.หนองปรือ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย-ผู้ติดเตียงในพื้นที่ 17 ราย

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยจำนวน 17 ราย เพื่อเป็นกำลังในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยทั้ง 17 ราย ที่ผ่านการคัดกรองจาก Care Giver และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลได้ทำถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือติดเตียง ให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการช่วยเหลือในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยให้สามารถมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ต่อไป

นายวันชัยกล่าวอีกว่าสิ่งของในถุงยังชีพ และผ้าอ้อมอนามัยที่ทางเทศบาลนำมามอบให้ ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญร่วมส่งต่อน้ำใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย ดังนั้นผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ สามารถติดต่อมาได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยทางเทศบาลจะเป็นสะพานบุญในการนำสิ่งของที่ท่านนำมามอบให้ส่งตรงถึงมือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ต่อไป.