วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+ข่าวแดนใต้

จังหวัดยะลาจัดโรงหนังเคลื่อนที่ ฉายภาพยนตร์ฟรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารอธิกรบ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นางสาวฐานิตา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ประชาชน นักศึกษา มรย. มาร่วมชม ภาพยนตร์ เรื่องแรกคือ “แผลเก่า”

สำหรับรถโรงหนัง เป็นโครงการที่ทาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำขึ้น รถโรงหนัง เป็นรถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า “เฉลิมทัศน์” สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา มีกำหนดเดินทางฉายภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2566 ที่ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารอธิการบดี ตั้งแต่ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (ยกเว้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เริ่มฉายเวลา 14.00 น.) รอบละไม่เกิน 70 ที่นั่ง โดยรอบฉายสำหรับประชาชน วันจันทร์-ศุกร์ ฉายเวลา 15.00 น. / วันเสาร์ ฉายเวลา 14.00 น.

สำหรับภาพยนตร์ที่นำมาฉาย เป็นภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดรายการมาเป็นอย่างดี ซึ่งรถโรงหนัง ก็ยังเปิดฉายในรอบนักเรียน เพื่อให้ ครู นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมชมอีกด้วย