สมาคมชาวอีสานพัทยา เตรียมจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ‘อีสานโฮมฮัก’ 16 ม.ค.65 ที่ โดมสวนสุขภาพ เทศบาลหนองปรือ

ที่ ร้านอาหารคิงส์ซีฟู้ด วอล์กกิ้งสตรีทพัทยา จ.ชลบุรี สมาคมชาวอีสานพัทยา โดย นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมชาวอีสานพัทยา ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมีคณะกรรมสมาคมอีสานพัทยา และสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมมีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของทางสมาคมชาวอีสานพัทยาในช่วงที่ผ่านมา พร้อมรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ก่อนจะมีการหารือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ เพิ่มเติมเพื่อให้สมาคมชาวอีสานพัทยาเป็นที่รู้จักและเข้าถึงการบริการสมาชิกชาวอีสานในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกสมาคมชาวอีสานพัทยาคนล่าสุด ปรากฏว่าในที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายมาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกสมาคมชาวอีสานพัทยา ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

นอกจากนี้ยังมีการหารือในการจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจที่ทางสมาคมชาวอีสานพัทยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า ‘อีสานพัทยาโฮมฮัก’ แต่หลังจากเกิดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดจัดกิจกรรมดังกล่าวไปถึง 2 ปี และในงานส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 อีสานโฮมฮัก ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยใช้สถานที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และจะเปิดจำหน่ายบัตรโต๊ะรับประทานอาหารรวม 8 ที่นั่ง แบบโต๊ะปกติ ราคาโต๊ะละ 2,800 บาท และแบบโต๊ะ VIP ราคาโต๊ะละ 5,000 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมาคมชาวอีสานพัทยาทั้งหมด