กองทัพเรือ ร่วม ม.บูรพา ลงนาม MOU ผลิตแพทย์เพิ่มรองรับเมืองการบิน และ EEC

สัตหีบ,ชลบุรี (9 ก.ย.2565) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองทัพเรือ กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี 2561-2570 โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ,ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาบุคลากร และร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นๆ ตามที่ทั้ง 2 สถาบันเห็นสมควร อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการทางการแพทย์ให้ทันสมัยและยังสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณภาพและจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่น และเพิ่ม คุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพกำลังพลทหารเรือ และประชาชนทั่วไป

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่จะได้มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นสถาบันหลักร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิก เป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ไปสู่การเป็น Academic Hospital การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็น Excellent Center มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทุกสาขามากยิ่งขึ้น

เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังจะรองรับการเจริญเติบโตของเมืองการบินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย