+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

สถานบันเทิงพัทยาวอนรัฐเร่งพิจารณาผ่อนปรนเปิดให้บริการก่อนปีใหม่ หวังเป็นแรงกระตุ้นดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร บาร์เบียร์แบบ Open Air

นายดำรงเกียรติ พินิจการ เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มสถานบันเทิงเมืองพัทยาหลังรัฐประกาศเปิดประเทศไปตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า แม้รัฐจะประกาศเปิดประเทศไปแล้วแต่ยังคงไม่อนุญาตให้มีการเปิดสถานบันเทิงทุกประเภทในพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งนี้ส่วนตัวแล้วในฐานะที่ทำงานเป็นเลขานุการสมาคมฯ อยากวิวงวอนให้ภาครัฐช่วยเร่งพิจารณาผ่อนปรน จะออกมาตรการหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ก็ได้ ที่จะทำให้สถานบันเทิงสามารถเปิดบริการได้ในช่วงก่อนเทศกาลคริสมาสต์ หรือปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ประสบกับปัญหาที่ต้องปิดตัวกันมานานกว่า 2 ปี ขณะที่ทางผู้ประกอบการพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างด้วยความเคร่ง ครัด ที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะมั่นใจว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยจะเห็นได้จากยอดจำนวนการรับวัคซีนของประชาชนนั้น มีสัดส่วนเกินกว่า 80 % และเป็นการบูทเข็ม 2 และ 3 จนเกือบครบจำนวนไปแล้ว ทำให้ที่ผ่านมาเมืองพัทยามียอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพียงจำนวนน้อย ขณะที่เมืองพัทยาเองจัด Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายครั้ง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือคลัสเตอร์ในพื้นที่ก็แทบไม่เกิดขึ้น หรือมีก็เพียงจำนวนน้อยและสามารถควบคุมกำกับดูแลได้เป็นอย่างดี

นายดำรงเกียรติ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกรณีของสถานบันเทิงนั้น อาจเป็นภาระที่ทาง ศบค.ต้องพิจารณาอย่างหนัก เพราะถือเป็นกระแสสังคมที่อาจมองว่าจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือคลัสเตอร์ขึ้นได้ โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอีก แต่อย่างน้อยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงงาน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่ๆ มีความปลอดภัย จึงอยากเสนอให้มีการผ่อนปรนให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ในส่วนของสถานประกอบการประเภท ร้านอาหาร ผับแอนด์เรสเตอรองส์ หรือบาร์เบียร์ ที่เปิดให้บริการในลักษณะ Open Air เพราะมีการกำหนดการนั่งที่ต้องเว้นระยะห่าง หรือหากมีมาตรการและข้อกำหนดใดๆ ผู้ประกอบการก็พร้อมน้อมรับเช่นกัน ซึ่งหากดำเนินการได้เหมือนพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องก่อนหน้านี้ ก็จะทำให้เมืองพัทยากลับมามีสีสัน และเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วย.