+กรมเจ้าท่าคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

กรมเจ้าท่าร่วมกับเมืองพัทยา จัดอบรมหลักสูตร“ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว”หวังลดความเสี่ยงทางน้ำสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (24 พ.ย.64) นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว”โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว”จัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า มีจุดมุ่งหมายในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยของการใช้เรือยนต์เร็วสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นการสนับสนุนโครงการ พัทยา Move on ของเมืองพัทยา อันจะทำให้การให้บริการนักท่องเที่ยวทางน้ำในเมืองพัทยา มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน คือ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งการสาธิตการดูแลรักษาเครื่องยนต์เรือเบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว และผู้ใช้บริการในท้ายสุด

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา และผู้ประกอบการธุรกิจเรือยนต์เร็ว เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 94 คน
ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ – อธิบดี