มพย.-พณ.ลุยตรวจคุณภาพอาหารตลาดลานโพธิ์ ป้องกันการใช้ “บอแรกซ์-สารฟอกขาว” พร้อมเช็คมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด-ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

ที่ตลาดลานโพธิ์ (23 พ.ย.) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณะสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลสด เพื่อเสริมความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ด้วยการสุ่มนำอาหารทะเลสดจากผู้ประกอบการไปตรวจ หาสารต้องห้ามอันตราย อาทิ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว หรือสารกันเชื้อรา เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ กับผู้บริโภค พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจสอบเรื่องของการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงการตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ซึ่งถือเป็นการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจปกติ ในโอกาสที่มีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการจับจ่ายสินค้า อาหารทะเลสดที่มีคุณภาพ สด สะอาด ไร้สารต้องห้าม และราคายุติธรรม

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งของผู้ประกอบการทุกราย หากพบว่ามีมาตรฐานที่ดีก็จะติดสติกเกอร์ “ตรวจสอบแล้วของสำนักงานกลาง ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน แต่หากพบว่าชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศ จะยึดและทำลายตามขั้นตอนต่อไป

ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้จะมีการดำเนินการร่วมไปตลอดในทุกช่วงเวลา 3 เดือน เพื่อสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้กับผู้ บริโภคในการจับจ่ายสินค้าที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ พร้อมกันนี้ในส่วนของเมืองพัทยาจะสุ่มตรวจอาหารเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจสร้างอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ส่วนใหญ่มีมาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองด้วยดี

ขณะที่ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าการตรวจร่วมครั้งนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยม โดยเฉพาะอาหารทะเลสดที่จะต้องมีการติดป้ายแสดงสินค้า และมีเครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้อง ตรงและเที่ยงธรรม หากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอาเปรียบด้านน้ำหนัก จะถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท รวมทั้งการปิดป้ายแสดงสินค้าด้วย หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน โดยระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่เขต EEC 3 จังหวดภาคตะวันออก เพื่อให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องและครบถ้วนด้วย.