มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา จัดทำบุญปีใหม่ท่าเทียบเรือเก่าพัทยาใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลมี

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ร่วมกับผู้ประกอบการบริเวณท่าเทียบเรือ (เก่า) พัทยาใต้ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 49 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายวิเชียร พงษ์ถาวรภิญโญ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการนี้ นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยบริเวณพัทยาใต้ และพื้นที่วอล์คกิ้ง สตรีท โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งพุทธศาสนานับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อีกทางหนึ่ง.