วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ชุมชนท่องเที่ยว

นายกเมืองพัทยาจับมือชาวบ้านร่วมพัฒนาสู่ NEO Koh Larn

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนายกระดับชุมชนเกาะล้านสู่ NEO Koh Larn ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยา ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ ECC ว่า ได้ร่วมกับคณะทำงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำแบบและแผนข้อมูลการพัฒนายกระดับเกาะล้านไปนำเสนอและพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนเกาะล้าน นำโดย นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน ร่วมรับฟังแนวทาง

นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา เพราะชาวบ้านจะมีองค์ความรู้ในท้องถิ่นว่าควรจะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองไปในทิศทางไหน ความต้องการด้านต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่นชาวบ้านก็จะรู้ถึงปัญหา จึงต้องร่วมกันในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยามีแผนจะพัฒนาเกาะล้านให้มีความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งเรื่องระบบสาธารณูปโภค โครงการที่เกิดประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งเกาะเพื่อศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยนำเสนอรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงเกาะล้านในเรื่องต่างๆ อาทิ การวางแผนจัดสรรพื้นที่บริเวณหาดแสม ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมของเมืองพัทยา ซึ่งในอนาคตจะได้กำหนดพิจารณาจัดงานต่างๆ ที่เกาะล้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบอาคาร ผู้ประกอบการร่มเตียง และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เกิดทัศนอุจาดตาและอาจทำให้เกิดอันตราย พร้อมกับวางแผนรื้อถอนเสาแนวเขตว่ายน้ำกลางทะเลหาดแสมออกทั้งหมด รวมทั้งวางแผนพัฒนาในส่วนของท่าเทียบเรือให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ จะได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดนวล ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เพื่อความสะดวกของการเดินทางข้ามฝั่งของประชาชนและนักท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าขึ้นเกาะสำหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งยังจะได้ปรับปรุงสะพานไม้บริเวณหาดสังวาลย์ พร้อมศึกษาออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของชายหาดอื่นๆ เพอื่ความสวยงามของทัศนียภาพเกาะล้าน อีกทั้งจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม