-การเมือง

นักจัดการสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ซักซ้อมความพร้อมในการคัดกรองสุขภาพผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ที่โดมสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมนักจัดการสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนธันวาคม โดยมีเหล่าบรรดานักจัดการสุขภาพชุมชนทั่วพื้นที่เขตเทศบาล เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่นักจัดการสุขภาพชุมชน ที่จะต้องไปทำหน้าที่ในการคัดกรองผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ว่าจะต้องมีความเข้มข้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่พบว่านักจัดการสุขภาพชุมชนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จะต้องไปทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการร่วมคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง โดยใน 1 หน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.และนักจัดการสุขภาพชุมชน ทำหน้าที่ในการคัดกรองสุขภาพประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งละ 2 คน ดังนั้นในวันนี้ในการอบรมนักจัดการสุขภาพชุมชนจึงได้ ให้ความรู้ในเรื่องของการการคัดกรองผู้ออกมาใช้สิทธิ์ โดยที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีเจล หรือ แอลกอฮอล์ลล้างมือ จากนั้นผู้ใช้สิทธิ์จะต้องได้รับการตรวจวัดไข้ โดยอุณหภูมิห้ามเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จากนั้นถึงจะเข้าไปดำเนินการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามปรกติ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่จริงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้