วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

สามภาคส่วนประสานมือร่วมจัด “ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย” ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์

ที่ วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง นำพันธมิตรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย โดยมีพระมหาถาวร ฐานะวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ให้การต้อนรับ ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ ต่างเดินทางมารอรับสิ่งของจากตู้ปันสุขกันอย่างเป็นระเบียบ ภายใต้มาตรการ ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ทม.หนองปรือ ได้รับผลกระทบในเรื่องการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ จึงหารือร่วมกับพระมหาถาวร ฐานะวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ วัด และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ อันเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม สังคมแห่งความเอื้ออาทร ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา และจะจัดกิจกรรมขึ้น ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ต่อเนื่องกันไป

สำหรับกิจกรรมตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย ทม.หนองปรือ กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดสุทธาวาส เป็นเวลา 3 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ คือ ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เริ่มเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผู้มีคุณสมบัติ หรือ ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038-933-100 ในวัน และเวลาราชการ