ชลบุรีต้อนรับ “รองผู้ว่าฯ-ปชส.จังหวัดคนใหม่”

ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (15 พ.ย.2564) ตามที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 52 ราย เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 15 พ.ย.2564

การนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากนั้น ได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล

ส่วนที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี วันเดียวกัน นางพนิดา จันทวัฒน์ ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวชลบุรี ก่อนเข้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ส่งมอบงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น นางเกสนี หรุดคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ มาร่วมแสดงความยินดี และมีผู้แทนสื่อมวลชลจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ มาเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี คนที่ 14 แทนนายภานุมาส ปัญญามงคล ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี