+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

TECB จับมือ PBTA จัดงานยกระดับผู้ประกอบการ เมืองพัทยาสู่การจัดการไมซ์ เตรียมพร้อม New Normal รับเปิดประเทศ

ที่ โรงแรมซันบีม พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TECB) จัดประชุมสัมมนา “งานยกระดับผู้ประกอบการ เมืองพัทยาสู่ การจัดการไมซ์ (MICE) โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เป็นประธาน เปิดการงาน ซึ่งมีนักธุรกิจในเมืองพัทยาเข้าร่วมทั้งแบบ On Site และและ Online ทางระบบ Zoom กว่า 80 คน

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักต้องประสบปัญหาอย่าง หนัก การชะลอตัวของการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการจำนวนมากในห่วงโซ่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ครอบคลุมการเดินทาง ขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงสินค้า (ไมซ์) ท่ามกลางวิกฤติของการท่องเที่ยวมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย ที่ยังมีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะปรับตัวเพื่อฟื้นฟูธุรกิจในระยะยาวเมื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไป

TECB จึงร่วมกับสมาคมนักธุรกิจฯ จัดประชุม “งานยกระดับผู้ประกอบการ เมืองพัทยาสู่ การจัดการไมซ์ (MICE) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (Destination Management Company : DMC) ให้สามารถบริหารจัดการอุตสาหกรรม ไมซ์ ในมิติของการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลได้ อีกทั้งเพื่อยกระดับให้บริษัทจัดนําเที่ยวปรับแผนสู่การเป็น DMC และการดำเนินธุรกิจ DMC ได้อย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถจัดทำแผนนโยบายที่จะใช้ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ Destination Management Company – DMC ทั้งระยะสั้น และระยะยาวได้ต่อไป