-การศึกษาชุมชน

ผอ.สวล.พัทยา ชื่นชมเด็ก นร.IPS ตั้งใจเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยกับว่า เมื่อไม่นานมานี้ในฐานะตัวแทนเมืองพัทยาได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส กรุงเทพมหานครฯ ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลการเรียนการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานในรายวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยทางคณะนักเรียนได้แบ่งกลุ่มกันสัมภาษณ์เก็บข้อมูลตรงจากผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และ นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์ในข้อมูลของการระบบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและข้อมูลโดยรวมของเมืองพัทยา

อย่างไรก็ตาม เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ IPS ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลกับทางเมืองพัทยาคณะดังกล่าวถือว่ามีความสนใจและมีความตั้งในในการตั้งคำถามเพื่อเสาะหาข้อมูลประกอบการทำรายงานของแต่ละกลุ่มกันอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริบทการพัฒนาประเทศ และการศึกษาควบคู่กันไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากเก็บข้อมูลจากทางเมืองพัทยาแล้วยังได้ไปเก็บข้อมูลกับทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในชุมชนวัดช่องลม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาอีกด้วย