+กีฬา

นักกีฬาทางน้ำรวมตัวร่วมเก็บขยะชายหาด-ในทะเล “เอาอะไรมาให้พากลับ”

ชลบุรี (14 มีนาคม 2564) ที่ ชายหาดสโมสรเรือใบ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะในทะเล บริเวณอ่าวดงตาลและชายหาดเกาะหมู ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักไตรกีฬา นักพายเรือคะยัก นักว่ายน้ำมาราธอน นักกีฬาเรือใบ กว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรักต่อท้องทะเลและกีฬา

นายทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี ในนามตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ “กิจกรรมเก็บขยะชายหาด” Keep Calm & Keep Clean กล่าวว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนและการทำประโยชน์ จากการทำประมงพื้นบ้าน ได้มีการทิ้งสิ่งของที่เหลือใช้จากการอุปโภคและบริโภค บ้างก็ถูกกระแสน้ำพัดพาขยะลอยมาติดค้างไว้บนชายหาดตามเกาะแก่งต่างๆ ทำให้เกิดเป็นปัญหามลพิษทางทะเล ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ

หลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศที่จะตามมาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลและบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมเก็บขยะชายหาด”เอาอะไรมา ให้พากลับ” เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ท้องทะเลให้ฟื้นคืนสภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามของชายหาดให้ยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน และได้รับการสนับสนุนจาก คณะชมรมพายเรือนิยมพาย นักแล่นใบรักษ์โลก และกลุ่ม Blue shark Thailand

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ กล่าวว่า กิจกรรมเก็บขยะชายหาด “เอาอะไรมา ให้พากลับ” ณ ชายหาดดงตาลหรืออ่าวดงตาลแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอสัตหีบ มีอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เรือ ต.91 ซึ่งเป็นชายหาดที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่น เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

การจัดโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อทะเล อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ นอกจากจะช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดให้ไร้ขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการสูญเสียของสัตว์ทะเล อันเกิดจากขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล และสิ่งสำคัญเป็นการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ที่ได้มาเที่ยว ณ ชายหาด บริเวณนี้ อีกด้วย

ด้าน อโณมา คุ๊ก หรือ เมภูมิ ยามากูจิ ดารา นักแสดง ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า ให้ทุกคนเมื่อมาเที่ยวทะเล เมื่อเอาอะไรมา ให้เอาติดมือกลับไปด้วย ขอให้ทุกคนเมื่อมาท่องเที่ยวทะเลหรือสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว ให้มองเหมือนว่าเป็นบ้านหรือสถานที่ของตนเอง อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเท่านั้น ทุกคนจะต้องดูแลให้สะอาดและสวยงาม เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่ตลอดไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี