+บริหารท้องถิ่นลอยกระทง

เทศบาลเมืองหนองปรือ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สันอ่างมาบประชัน รับเทศกาลลอยกระทง

ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำมาบประชัน นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ นำรถตัดหญ้าเข้ามาตัดหญ้าที่บริเวณสันอ่างทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริเวณสันอ่าง ไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกมานาน จนเกิดความเสื่อมโทรม อีกทั้งในส่วนของหญ้าที่ขึ้นอยู่ 2 ข้างทาง มีความสูงที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัวคน ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงนำเครื่องจักรหนักเข้ามาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณดังกล่าว

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การนำเครื่องจักรหนักลงมาตัดหญ้าบริเวณสันอ่างในครั้งนี้ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสขึ้นมาดูปริมาณน้ำในอ่างที่มีจำนวนมากจนต้องมีการระบายออก จึงได้เห็นภาพความเสื่อโทรมที่เกิดขึ้น บริเวณสันอ่างที่ขาดคนดูแล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายหลากหลายประเภท มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำกิจกรรม อาทิ การวิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น อีกทั้งในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จะมาถึงนี้ ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงทำหนังสือถึงกรมชลประทาน ในการขอเข้ามาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสวยงาม ตัดหญ้าที่มีความสูงให้สั้นลงตลอดแนว ฝั่งน้ำจะตัดจนถึงน้ำ ส่วนอีกฝั่งจะตัดจากแนวถนนไปประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะดำเนินการตัดตลอดแนว พร้อมกันนี้จะได้เช็คความแข็งแรงของบันไดทางขึ้นสันอ่างให้มีสภาพที่แข็งแรง เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทง

นายวินัย กล่าวอีกว่า นอกจากตัดหญ้าบริเวณสันเขื่อนให้สั้นลงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวกแล้ว ยังได้เตรียมประสานไฟส่องสว่างมาติดตั้งตลอดแนวสันอ่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทง พร้อมเปิดแบริเออร์ทั้ง 2 ฝั่งให้ประชาชนนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวก ด้านการดูแลความปลอดภัย ทางเทศบาลจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดูแลความสะดวกแก่ประชาชนมาลอยกระทงในวันนั้นด้วย.

ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำมาบประชัน นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ นำรถตัดหญ้าเข้ามาตัดหญ้าที่บริเวณสันอ่างทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริเวณสันอ่าง ไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกมานาน จนเกิดความเสื่อมโทรม อีกทั้งในส่วนของหญ้าที่ขึ้นอยู่ 2 ข้างทาง มีความสูงที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัวคน ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงนำเครื่องจักรหนักเข้ามาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณดังกล่าว

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การนำเครื่องจักรหนักลงมาตัดหญ้าบริเวณสันอ่างในครั้งนี้ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสขึ้นมาดูปริมาณน้ำในอ่างที่มีจำนวนมากจนต้องมีการระบายออก จึงได้เห็นภาพความเสื่อโทรมที่เกิดขึ้น บริเวณสันอ่างที่ขาดคนดูแล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายหลากหลายประเภท มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำกิจกรรม อาทิ การวิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น อีกทั้งในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จะมาถึงนี้ ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงทำหนังสือถึงกรมชลประทาน ในการขอเข้ามาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสวยงาม ตัดหญ้าที่มีความสูงให้สั้นลงตลอดแนว ฝั่งน้ำจะตัดจนถึงน้ำ ส่วนอีกฝั่งจะตัดจากแนวถนนไปประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะดำเนินการตัดตลอดแนว พร้อมกันนี้จะได้เช็คความแข็งแรงของบันไดทางขึ้นสันอ่างให้มีสภาพที่แข็งแรง เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทง

นายวินัย กล่าวอีกว่า นอกจากตัดหญ้าบริเวณสันเขื่อนให้สั้นลงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวกแล้ว ยังได้เตรียมประสานไฟส่องสว่างมาติดตั้งตลอดแนวสันอ่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทง พร้อมเปิดแบริเออร์ทั้ง 2 ฝั่งให้ประชาชนนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวก ด้านการดูแลความปลอดภัย ทางเทศบาลจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดูแลความสะดวกแก่ประชาชนมาลอยกระทงในวันนั้นด้วย.