วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

3 หน่วยงานMOU ขยายไหล่ทางถนนสายบ้านโรงโป๊ะ 3240 คาดเสร็จมิถุนายนนี้

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (3 มีนาคม 2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายอนุเทพ อุดมกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี นายธีรพล วงศ์แก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ ผู้รับจ้าง โดย 3 หน่วยงานได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนน ขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านโรงโป๊ะ 3240 งบประมาร 11 ล้านบาท โดยภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านโรงโป๊ะ 3240 ร่วมกัน ระหว่าง 3 หน่วยงาน ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งลักษณะการดำเนินโครงการเป้ฯการขยายไหล่ทางของถนนเดิม จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร โดยจะขยายถนนนออกไปใน 2 ฝั่ง พร้อมปรับปรุงเสาไฟฟ้า แสงสว่าง อีก 37 ต้น โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564

เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 4 เดือน ทั้งนี้หลังโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะทำให้ผู้ที่ใช้ถนนเส้นบ้านโรงโป๊ะ หนองปลาไหล มีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์จะมีช่องทางในการสัญจรไปมาได้กว้างขวางและปลอดภัยขึ้น.