-ชุมชน

เกษตรอำเภอบางละมุง จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ

ที่วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (23 ก.ค.63) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน “วันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ” ซึ่งจัดโดยเกษตรอำเภอบางละมุง

นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอบางละมุง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกค้างของเกษตรกร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสมตามระบบ GAP ส่งออก เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิตสับปะรด ทั้งผลิตเพื่อป้อนส่งโรงงาน เน้นหนักในการลดสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด

การดำเนินการจัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดในวันนี้ เป็นการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดเวทีเสวนาเรื่อง “การผลิตสับปะรดคุณภาพ” กิจกรรมการสาธิตการทำอาหารจากสับปะรด การจัดฐานเรียนรู้เรื่องการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักสับปะรด การออกหน่วยบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน โรงงานแปรรูปสับปะรด เป็นต้น