+ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดในชลบุรี ขานรับ มส.ให้ปฏิบัติเข้มป้องกันโควิด ในงานทอดกฐิน

ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เห็นชอบตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) เสนอให้พิจาณา เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติ ในพิธีทอดพระกฐิน/กฐินสามัคคี ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ในส่วนของวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขานรับ มส.ตามแนวทางปฏิบัติเข้มงานทอดกฐิน เช่น วัดเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้อออกแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

พระครูปลัดอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เปิดเผยว่าเทศกาลทอดกฐินตามประเพณี ในปีนี้เกิดโรคระบาดโควิด-19 แต่บุญกุศลเรานั้นก็ต้องทำ ทาง มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ โดยให้มีการจัดงานทอดกฐินได้ ตามมาตรการอย่างเข้มงวด คือ 1.ให้จัดซุ้มเข้าออก โดยมีมาตรการล้างมือโดยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้างาน 2.ผู้ที่เข้ามาร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1-2 เข็ม 3. มีการ swab เบื้องต้นอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และ 4. สวมแมสก์หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการร่วมกิจกรรม งานทอดกฐินในสถานการณ์ขณะนี้ เราควรนำคำสั่งสอนทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เราก็สามารถร่วมทำบุญทำกุศลกันได้

ทั้งนี้ วัดเขาบางพระ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.09 น. จึงขอเจริญพรให้สาธุชน ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลทอดกฐินสามัคคีกัน ทั้งที่วัดเขาบางพระ และวัดใกล้บ้านท่าน เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป