‘รัตนชัย’ แจงทูตมะกัน HIV ในพัทยาลดลงอย่างน่าพอใจ

เมืองพัทยา โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้จัดพิธีการต้อนรับคณะจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ ฯพณฯ เจมส์ วายแมน (James Wyman) รักษาการเอกอัครราชทูตหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ดร.ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญการบริการโครการ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมการทำงานงานหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การทำงานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา

ในการหารือครั้งนี้ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และ น.ส.สุธิณี เจริญยิ่ง ผู้แทนโครงการเอปิก ประเทศไทย องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI 360) เข้าร่วมหารือข้อมูลการดำเนินการในเมืองพัทยา

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยเมืองพัทยาได้มีเป้าหมายในการจัดการรักษาสุขภาพให้ประชาชนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ได้ร่วมงานและกิจกรรมรณรงค์การลดอัตราการแพร่เชื้อ HIV และวางระบบการทำงานปฏิบัติการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค จนพื้นที่เมืองพัทยามีข้อมูลสถิติพบผู้ติดเชื้อน้อยลงจนเป็นผลชี้วัดมาตรฐานสุขภาพท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

การทำงานของสวิงในเมืองพัทยาที่ร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคณะทำงานสวิงจะต้องผ่านมาตรฐานการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ซึ่งทางเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายและสมาชิกสวิงในเมืองพัทยาด้วยดีอย่างต่อเนื่องต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน