ใกล้บรรลุความจริง! ทต.หนองปลาไหล เตรียม MOU เรือนจำพิเศษพัทยา ร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำให้เป็นรูปธรรม พร้อมเข้าตรวจสอบระบบ 18 ต.ค.นี้

ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( 7 ตุลาคม 2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายชัยยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล , นายยศพงษ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล , นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหนาที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา ที่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านมานานแรมปี หลังจากคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา เข้าตรวจสอบทางน้ำว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นไหลไปทางใด และมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้ส

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของเรือนจำพิเศษพัทยาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฏระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของเรือนจำพิเศษพัทยา ส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผลการตรวจค่าน้ำเสีย หรือ บีโอดี ตามเกณฑ์ต้องไม่เกิน 20 แต่ตรวจพบค่าสูงถึง 54.0 สารแขวนลอย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ตรวจพบ 106 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 35 ตรวจพบ 60.9 หมายถึงค่าน้ำที่ทางเรือนจำพิเศษพัทยาระบุว่าได้ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งลงลำรางสาธารณะนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นน้ำที่ไม่สามารถปล่อยลงลำรางสาธารณะได้ ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้

ดังนั้น เทศบาลฯ เตรียมลงนาม MOU ร่วมกับ เรือนจำพิเศษพัทยา ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียร่วมกัน โดยในหนังสือลงนาม MOU จะกำหนดลำดับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียตามลำดับ เพื่อให้ทางเรือนจำพิเศษพัทยาได้มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบของน้ำเสียไปตามลำดับขั้น พร้อมเตรียมติดตามขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางในหนังสือลงนาม MOU ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยหนังสือ MOU ฉบับนี้ จะเป็นการร่วมลงนามระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา และ นายอำเภอบางละมุง คาดว่าจะทำ MOU ได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการเรื่องของน้ำเสียและการตรวจสอบระบบ มีรายงานว่าเรือนจำพิเศษพัทยาพร้อมเปิดให้คณะทำงานทุกคนเข้าดูในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มีการแก้ไข ในวันที่ 18 ตุลาคม นี้ เพื่อร่วมตรวจสอบว่าทางเรือนจำพิเศษพัทยามีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างไรกันแล้วบ้าง