วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ผวจ.ชลบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนการฉีดวัคซีน

ที่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (7 ตุลาคม 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ในกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน โดยมีนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนฯ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้เด็ก อายุ 12-18 ปี เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการศึกษาให้เดินหน้าอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจรองรับการเปิดภาคเรียน โดยเป็นการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใช้ในกลุ่มเด็กได้

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ล้างมือปล่อยๆ คัดกรอง เฝ้าระวังโรค งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

สำหรับกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม จังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีน จำนวน 45,420 โดส โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักเรียน จำนวน 2,230 คน มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน จำนวน 2,028 คน และให้นักเรียนมาฉีดเข็ม 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในโรงเรียนตามปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากเด็กที่ได้รับวัคซีนในวันนี้แล้ว ขอให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเด็กมีอาการหรือผลข้างเคียง หรือมีอาการรุนแรง ให้พาไปพบแพทย์ทันที หรือติดต่อไปที่ 1669 ทันที พร้อมกันนี้ขอให้เด็กนักเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ล้างมือปล่อยๆ งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี