กอ.รมน.ชลบุรีมอบถุงยังชีพให้เมืองพัทยาส่งต่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (7 ต.ค.64 ) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์เมืองพัทยา เป็นตัวแทนเมืองพัทยารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำโดย พันเอกมงคล นามจิตร หัวหน้าศูนย์ กอ.รมน.จ.ชลบุรี เพี่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จากโรคระบาดของไวรัสโควิด19

พันเอกมงคล นามจิตร หัวหน้าศูนย์ กอ.รมน.จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชา กอ.รมน.ภาค ได้นโยบายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชลบุรี รวม 800 ราย โดยในส่วนของเมืองพัทยา อ.บางละมุง ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวม 40 ชุด โดยจะแบ่งให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางรวม 6 ชุด ส่วนที่เหลือกระจายต่อให้เจ้าหน้าที่เมือวพัทยาบริการจัดการตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้เเก่พี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น