เมืองพัทยาเตรียมเข้าสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ก่อนพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยา

จากกรณี นายสนธยา คุณปลื้ม นากยเมืองพัทยา แต่งตั้ง นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำการออกสำรวจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อไม่นานนี้

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า คณะทำงานชุดดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก สำนักปลัดเมืองพัทยา และ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา โดยทุกหน่วยงานต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการเข้าสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุกน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา ว่าในแต่ละพื้นที่ แต่ละหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้าง จากนั้นจะได้นำข้อมูลที่ผ่านการสำรวจทั้งหมด มาร่วมในการพิจารณาช่วยเหลืออีกครั้งว่า แต่ละครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง การช่วยเหลือในรูปแบบเงินเยียวยานั้น แต่ละหลังคาเรือนจะได้ไม่เท่ากันแน่นอน เพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางเมืองพัทยาจะพิจารณาตามระเบียบของทางราชการที่สามารถช่วยเหลือได้และไม่ผิดระเบียบ คาดว่าในสัปดาห์หน้าเมืองพัทยาจะเข้าสำรวจความเสียหายในแต่ละพื้นที่ ไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากนั้นก็จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประเมินความเสียหาย และพิจารณาในการเยียวยาอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ทางคณะจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ขั้นตอนการสำรวจเร็วเท่าไหร่ก็จะได้รับเงินเยียวยาเร็วเท่านั้น สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ อาจจะไม่สามารถช่วยในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและดูแลประชาชนในพื้นที่ของเมืองพัทยาอย่างสุดความสามารถ และไม่นิ่งนอนใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้น.