วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

เมืองพัทยา จัดฉีดวัคซีนโนฟาร์ม เข็ม 1 ถึงบ้าน เพิ่มความสะดวกให้กลุ่มเปราะบาง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ให้กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี รวมทั้งสิ้น 15 ราย ภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

นายสนธยา กล่าวว่า สำหรับแผนการให้บริการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการถึงที่นั้น ด้วยกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนได้ อีกทั้งหากเกิดการติดเชื้อจะเกิดอันตรายและเกิดความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษา เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่อสม.เมืองพัทยาให้บริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา ภายใต้การดำเนินงานโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยการให้บริการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพัก หลังจากให้บริการฉีดวัคซีนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาล และอสม.เมืองพัทยา เฝ้าสังเกตอาการทุกราย เพื่อรายงานอาการต่อทีมแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล 160 คน โดยเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ไปแล้วเกิน50 % ของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าของมูลนิธิฯได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วถึง 10%.