วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

บริษัท เครื่องดื่ม ร่วมลงนาม MOU องค์การสวนสัตว์ฯ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพิเศษ

บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ตราคอมมานโด และน้ำผลไม้พร้อมดื่ม โยคุ โดย นายสินธนศักดิ์ อัสราษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ความเชื่อที่ว่า สวนสัตว์ยังคงเป็นสถานที่ ที่มอบความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำดี ๆ ให้กับทุกคน ทั้งนี้จะเริ่มต้นโครงการที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์แรก และจะร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ในเครือขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในลำดับต่อไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

นายสินธนศักดิ์ อัสราษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พรีเซนเตอร์เครื่องดื่ม ตรา คอมมานโด ได้เป็นตัวแทน บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนายเทวินทร์ รัตนะวงศวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดขาเขียว เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เครื่องดื่ม ตรา คอมมานโด และน้ำผลไม้พร้อมดื่ม โยคุ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และขอเชิญชวนให้ทุกคน ได้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ เพื่อสร้างประสบการณ์ และความทรงจำที่ดี ต่อสวนสัตว์ อย่างยั่งยืนต่อไป