นายกเมืองพัทยา รับมอบชุด PPE 220 ชุดจากนักธุรกิจชาวพัทยา เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

ที่รพ.พัทยา (30 ส.ค.2564)นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 220ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนางวลัยวรรณ จุฑาทิพย์ พร้อมด้วย นางเสริมศรี แสงอุไร และนางวรรณา คณาวัฒกุล 3 นักธุรกิจในเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โรคโควิด-19) สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ.