วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ภาพข่าว

ครอบครัวคุณปลื้ม-โขนแจ่ม ร่วมมอบ เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ ให้รพ.เมืองพัทยา นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายแพทย์ สมเกียรติ บวรเสรีผไท หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ พร้อมด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมรับมอบ “เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) หรือเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัวคุณปลื้มและครอบครัวโขนแจ่ม บริจาคให้แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 250,000 บาท รวมมูลค่า 750,000 บาท เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่ หอผู้ป่วยรวม(Cohort Ward) โรงพยาบาลเมืองพัทยา

สำหรับ “เครื่องให้ออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มายิ่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญมากในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โอกาสนี้นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวขอบคุณแทนพี่น้องชาวเมืองพัทยา และจะได้นำ“เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) นี้ ไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลเมืองพัทยาต่อไป

ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยามีเตียงดูแลผู้ป่วยสีเหลืองจำนวน 34 เตียง อีกทั้งยังมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สีแดง จำนวน 5 เครื่อง โดยประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยสีแดงโรงพยาบาลเมืองพัทยาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 37 เตียงและอนาคตจะขยายเตียงเพิ่มเป็น 50 เตียง แต่จะต้องจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมก่อนรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อไป.