-กองทัพเรือชุมชน

กองทัพเรือติดตั้ง เครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ช่วยลดมลพิษในอากาศ

จากสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่เขตเมืองพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และลดต้นเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ช่วงบ่ายวันนี้ (18 ธันวาคม2563) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือจึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 จำนวน 2 เครื่องที่กรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น บริเวณลานจอดรถฝั่งด้านหน้านันทอุทยานสโมสร กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก รวมถึงติดตั้งบริเวณรอบวังสระปทุม 4 เครื่องและรอบวัดราชบพิธจำนวน 3 เครื่อง

นอกจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ยังได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงศูนย์บรรเทาสารภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจัดกำลังพล เรือดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิงที่มีการติดตั้งหัวฉีดน้ำหรือเครื่องมือสร้างฝอยละอองน้ำเพื่อฉีดพ่นในอากาศตลอดจนฉีดล้างพื้นถนนและต้นไม้เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ด้าน พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมกรมอู่ทหารเรือ เปิดเผยว่าเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 และกำจัดเชื้อโรคที่กรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น และติดตั้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นั้น กองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการต่อยอดเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 เเละ กำจัดเชื้อโรคจากเครื่องต้นเเบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ตั้งเป็นคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งผลจากการทดลองในห้องทดลอง อู่ทหารเรือธนบุรี ด้วยควันที่มีความเข้มข้น PM 2.5 สูงกว่า 6000 PPM ที่อัตราการบำบัด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบบการกรอง Hight Efficiency Particulate Air ใช้เวลา 30 นาที ในห้องทดลองขนาด 4x6x6 เมตร ปริมาตร 144 ลูกบาศก์เมตร เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% คุณภาพอากาศได้มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ ต่ำกว่า 50 PPM

นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้ว เครื่องบำบัดฝุ่น ยังสามารถกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆในระบบปรับอากาศรวม ซึ่งพบว่าสารประเภทแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศ อาทิ ไวรัสโควิด -19 และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย อาทิ สาร Butadiene Toluene และกลุ่มสาร Aromatic hydrocarbons ถูกทำลาย โดยมีปริมาณลดลงภายใน 30 นาที ภายหลังการเดินเครื่อง ผลสรุปการทำงานสามารถกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยอุปกรณ์ชุดนี้ได้ผ่านการทดลอง ทดสอบ ยืนยันจากกรมแพทย์ทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ” กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ “