รพ.เมืองพัทยา เตรียมพร้อมฉีดซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 3 หมื่นคน ปลายส.ค.นี้ หวังสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ว่า หลังจากที่เมืองพัทยาตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนเมืองพัทยาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยขณะนี้เมืองพัทยาได้รวบรวมรายชื่อให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ในส่วน 30,000 คน ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้อนุมัติวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเมืองพัทยาในล็อตแรกจำนวน 60,000 โดส คาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับการส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์มในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้เมื่อได้รับวัคซีน เมืองพัทยาก็พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพัทยา อายุตั้งแต่ 18-90 ปีขึ้นไปทันทีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนหลายวัน โดยโรงพยาบาลเมืองพัทยามีศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 2,000 คนต่อวัน เบื้องต้นคาดว่า 30-31 สิงหาคม 2564 พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาได้

ขณะนี้โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในล็อตแรกแล้ว 100% เพียงแค่รอการส่งมอบวัคซีนมาเท่านั้น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนนั้น เมืองเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนไว้ตั้งแต่แรก รวมไปถึงงบประมาณการจัดตรวจเชิงรุก และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด