ศูนย์พักคอยอำเภอบางละมุง 7 แห่ง ใน 7 เทศบาล พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด แล้ว 336 เตียง

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของพื้นที่ต.บางละมุง โดยกำหนดใช้สถานที่เรือนทิพย์ เรสซิเดนส์ ริมถนนสุขุมวิท ถ.นาเกลือ (ข้าง สภ.บางละมุง)

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า อำเภอบางละมุงได้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี กำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ให้เดินทางน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับมาตรการการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง รวมทั้งการเร่งค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด

สำหรับสถานที่แยกกักตัวในชุมชนรวม 7 แห่ง ใน 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวมทั้งสิ้น 366 เตียง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อบต.เขาไม้แก้ว และเทศบาลตำบลบางละมุง ขณะนี้พร้อมดูแลผู้ป่วยแล้ว ส่วนสถานที่แยกกักตัวในชุมชน จะมีเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในชุมชนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ หรือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาดีขึ้นระยะหนึ่ง อาทิ ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และทุกกลุ่มอายุโดยสามารถอยู่ร่วมเป็นครอบครัวได้ ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพจิตตามแบบฟอร์มการประเมินรายบุคคลของกรมสุขภาพจิต ก่อนเข้ารับการรักษาในสถานที่กักตัว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เป็นหลัก

ด้านว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง กล่าวว่า สำหรับศูนย์พักค่อยแห่งที่เรือนทิพย์ เรสซิเดนส์ ริมถนนสุขุมวิท ถ.นาเกลือ ผู้ป่วยที่จะเข้ามานั้นจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง ในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าศูนย์พักค่อยสถานที่แห่งไหน เทศบาลบางละมุงมีหน้าที่เพียงอำนวยความสะดวก ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 24 เตียง รวม 28 ห้อง หากอนาคตผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็พร้อมขยายเตียง อาคารดังกล่าวมีทั้งสิ้น 150 ห้อง เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย