นายกเหล่ากาชาดชลบุรี ชื่นชมศูนย์พักคอยตำบลหนองปลาไหล มีความพร้อม ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ป่วย

ที่สวนช้างกระทิงลาย อ.บางละมุง ( 5 สิงหาคม 2564) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดอำเภอบางละมุง นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี แล กิ่งกาชาดอำเภอบางลุง พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เยี่ยม ศูนย์ Community Isolation หรือ CI ตำบลหนองปลาไหล โดยมี นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล และนายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ Community Isolation ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการแบ่งแยกสถานที่ดูแลผู้ป่วยออกเป็นชายและหญิง ฝั่งละ 10 คน โดยภายในศูนย์ CI เทศบาลได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้พร้อม อาทิ ผ้าห่ม แปรงสีฟัน แป้ง กระดาษชำระ ยาสีฟัน สบู่ ของใช้ประจำวัน ฯลฯ

ด้าน นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การเยี่ยมศูนย์พักคอย ตำบลหนองปลาไหล ในครั้งนี้ เทศบาลได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี มีความใส่ใจเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากของใช้ที่จำเป็นที่เตรียมมาให้ผู้ป่วย พบว่ามีให้พร้อม ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมกันนี้ยังมีการติดสัญญาณ WIFI ในศูนย์ให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายกันอีกด้วย ส่วนสถานที่ห้องน้ำก็ แบ่งแยกสัดส่วนเป็นอย่างดี ระหว่างหญิง-ชาย พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ถือว่าเป็นศูนย์พักคอยที่มีความพร้อมมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลหนองปลาไหล อย่างไรก็ตามในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์ CI เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย