-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

กำจัดเรียบ! “บ่อขยะเกาะล้าน” ปลายปีนี้มีเฮเรื่องเตาเผาขยะ

ตามที่สภาเมืองพัทยา ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 7,190,000 บาทถ้วน เมื่อประมาณปลายปี 2562 ในการกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณเขานม หาดแสม บ้านเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และมลพิษทางกลิ่น และด้านอื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง อีกทั้งเพื่อรองรับการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้านด้วยวิธีเผาทำลาย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว บนพื้นที่ 12 ไร่เศษ ซึ่งในอดีตมีการทิ้งขยะจนเต็มพื้นที่ พบว่าในขณะนี้ พื้นที่ทิ้งขยะเริ่มโล่งเตียน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตกค้างจำนวน 5 หมื่นตันคลุมทับด้วยแผ่น HPDE และติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อระบายก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศป้องกันการเผาไหม้ นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ติดริมถนนได้จัดทำรั้วกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ ความยาว 250 เมตร โดยประมาณ พร้อมประตูเหล็กเข้า-ออก กว้าง 2.4 เมตร สูง 3 เมตร เพื่อกันทัศนอุจาด

นายมาโนช กล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารจัดการขยะบนเกาะล้านนั้น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเน้นย้ำการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กำจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและพิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย

นายมาโนช กล่าวอีกว่า ทางเมืองพัทยา จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะล้านให้ทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยขยะแห้งทางเมืองพัทยาจะมาดำเนินการจัดเก็บให้ ส่วนขยะเปียกให้แต่ละบ้านบริหารจัดการเอง ซึ่งพบว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้ปริมาณขยะลดลงเหลือวันละประมาณ 12 ตัน จากแต่ก่อนวันละประมาณ 25 ตัน พร้อมให้ความมั่นใจต่อประชาชนชาวเกาะล้านว่า หากกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้านคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ในอนาคตเกาะล้านก็จะไม่ประสบปัญหาขยะหมักหมมและจะทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเกาะล้านดีขึ้น