เมืองพัทยาใช้พื้นที่ 10 ไร่ ลานแหลมบาลีฮาย วางระบบแจกสิ่งของบริจาคช่วยชาวบ้าน ลดแออัด ลดเสี่ยง

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศอย่างเมืองพัทยาต้องเกิดการว่างงาน เศรษฐกิจและระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ประชาชนพื้นที่และประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองพัทยาได้รับความเดือดร้อน ที่ผ่านมามีผู้ใจกุศลบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยเมืองพัทยาได้เริ่มใช้บริเวณชายหาดเมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานที่เปิดกว้างเพื่อลดความแออัดของประชาชน แต่เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยว และเกิดการใช้พื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยาอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองพัทยาได้ใช้สถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นลานสาธารณะมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ เป็นสถานที่แจกจ่ายอาหารและสิ่งของจากผู้ใจบุญ ทั้งห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ที่ประสานผ่านเมืองพัทยาเพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองพัทยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ระบุว่า นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมามีผู้ใจบุญจำนวนมากประสานผ่านเมืองพัทยาในการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ตามมาตรการของ ศบค.เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

เมืองพัทยาจึงวางแนวทางการจัดระเบียบเรื่องการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้งานเทศกิจเมืองพัทยารับผิดชอบดูแลประสาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการวางระบบบัตรคิว และการเข้ารับแจกสิ่งของ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันจนแออัดยัดเยียดและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ทดลองระบบใช้สถานที่แหลมบาลีฮายแจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา มาแล้ว ถือว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

พ.ต.ต.จีรวัฒน์ ระบุอีกว่าจะใช้สถานที่นี้ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตามความเหมาะสมและคำสั่งของ ศบค.

สำหรับผู้ใจบุญ ใจกุศล ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จะนำสิ่งของมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองพัทยา สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี