ผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรคเสี่ยง -หญิงตั้งครรภ์ฯ หนองปรือแห่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันโควิดล้นหลาม หลังรัฐเจียดให้ 450 โดส ที่เหลือรอลุ้นคนไม่มาตามสิทธิ

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ (28 กค.2564) บรรดาผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ ต.หนองปรือ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ต่างเดินทางมาลงทะเบียน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ภาครัฐ่จัดสรรมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ร่วมสังเกตุการณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาลงทะเบียน

ทั้งนี้ นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปนั้นมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรก และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐให้กับ 3 กลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะ หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาก และคนสามกลุ่มข้างต้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ดังนั้นภาครัฐจึงเร่งให้ทุกท้องถิ่น เปิดรับลงทะเบียนให้กับ 3 กลุ่มนี้เป็นหลัก พร้อมจัดสรรวัคซีนมาให้แต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยของเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทั้งสิ้น 450 โดส ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงเปิดรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. และมีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว

นายสุรพล กล่าวอีกว่า หลังครบบัตรคิวที่ 450 ยังมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากรอรับการลงทะเบียน ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้เปิดให้ลงทะเบียนต่อ เพื่อเป็นสิทธิสำรองในกรณี 450 ท่าน ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียนในวันนี้ จะต้องไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบางละมุง ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.เป็นต้นไป หากหลังจากนี้ผู้ที่ได้สิทธิฉีดวัคซีนไม่สามารถเดินทางมาได้ หลัง 10.00 น.ทางเทศบาลจะเรียกผู้ลงทะเบียนสำรองในคิวที่ 451 เป็นต้นไปมารับสิทธิในการฉีดวัคซีนที่เหลือ เพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรค จะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ โดยในล็อตดังกล่าวจะเป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข่าวสารการเปิดรับการลงทะเบียนได้ที่ เพจเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือทางช่องทางไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933-179 และ 038-933-110 ในวันและเวลาราชการ.
ศศิร์พัฒกรณ์ โรจนฤิทธิ์พิเชษฐ์ รายงาน