ทต.หนองปลาไหล ลุยเข้มชุดใหญ่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ทั้งพื้นที่สาธารณะและบ้านพักอาศัย

หลังจากปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น และขยายตัวแพร่กระจายยังชุมชนรอบนอกรวมถึงพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล มีผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการประชุมหารือแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และจัดชุดพ่นยาฆ่าเชื้อออกไปพ่นตามแหล่งชุมชน สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำโดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเน้นในช่วงเย็นเพื่อความสะดวกและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด เน้นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ตามถนนเส้นสายหลัก ถนนสายรอง และภายในบ้านพักอาศัย