-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการเฮ รับอานิสงค์ ครม.เพิ่มวันหยุดยาว2เดือนท้ายของปี

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวันหยุดเพิ่มในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.นี้ โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 19-22 พ.ย.นี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.ในวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน เพื่อให้มีวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธ.ค.นี้ เนื่องจากวันที่ 10 ธ.ค.เป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ทำให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จะมีช่วงวันหยุดยาว2ช่วงๆ ละ 4 วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว

ด้านนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ในวันที่ 4-7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น พบว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่เดินทางออกมาพักผ่อน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และก็มีเสียงจากผู้ประกองการหลายๆแห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว อยากจะให้รัฐบาลมีการจัดวันหยุดยาวๆแบบ 4 วันนี้ขึ้นมาอีก และเมื่อรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน ออกมาเดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม ทำให้สมาชิกในสมาคมต่างเตรียมความพร้อมในการรับมือนักท่องเที่ยว 2 ช่วงนี้กันอย่างเต็มที่ และคาดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาได้อย่างมาก โดยขณะนี้ยอดจองห้องพักเริ่มที่จะคึกคักกับแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าในการที่ มีวันหยุดเพิ่มออกมานั้น น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้.