รพ.เมืองพัทยาพร้อมจับมือรพ.จุฬารัตน์ จัดตั้งฮอสพิเทล 700 เตียง รองรับวิกฤตผู้ป่วยโควิด-19

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายแพทย์ สมเกียรติ บวรเสรีผไท หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งฮอสพิเทล โรงพยาบาลเมืองพัทยา รองรับหากเกิดสถานการณ์ที่วิกฤต

นายสนธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยหนักเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ออยู่ จึงร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาติดตามสถานการณ์ อีก ทั้งปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยามีเตียงผู้ป่วย 110 เตียง แบ่งให้บริการผู้ป่วยโควิด 30 เตียงและขณะนี้การให้บริการเตียงผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลเมืองพัทยาใกล้จะเต็มแล้ว และในสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เอาไว้

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการกำหนดเรื่องของฮอสพิเทล โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยเบา และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เมืองพัทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการจัดตั้งฮอสพิเทลของโรงพยาบาลเมืองพัทยาขึ้น โดยจะมีการทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการเปิดฮอสพิเทล 350 ห้อง รองรับผู้ป่วย 700 เตียง ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย อีกทั้งจะมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ไว้ หากสถานการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้น เมืองพัทยาก็พร้อมในการรับมือได้

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ส่วนโรงแรมที่จะนำมาจัดตั้งฮอสพิเทล นั้นได้มองโรงแรมที่เป็นสเตท คอรันทีน หรือโลคอล คอรันทีน ที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมในการรับผู้ป่วยเข้ากักกันตัว เพื่อให้ความพร้อมในการรองรับเปิดฮอสพิเทลสามารถทำได้ทันที โดยขณะนี้ได้มองโรงแรมไว้หลายแห่งและเป็นโรงแรมที่มีทำเลที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนการจัดตั้งฮอสพิเทลเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ เตียงเกินดีกว่าขาด และเตรียมความพร้อมรับวิกฤตดีกว่าให้วิกฤตเกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหา ทั้งนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเรียบร้อยในการดำเนินการจัดตั้งฮอสพิเทลของโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยขณะนี้ได้มีการเสนอแนวทางไปยังจังหวัดชลบุรีในการพิจารณาเห็นชอบแนวทางดังกล่าวต่อไป