วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+กองทัพเรือชุมชน

กองทัพเรือ พร้อมรับทหารเกณท์ 3,701 นายเข้าค่าย ด้วยมาตรการเข้ม ยันปลอดโควิดแน่นอน

ชลบุรี( 29 มิ.ย.2564) พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ ผลัด 1/64 ที่จะเข้าประจำการ ระหว่าง วันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2564 เหมือนวันจริง เน้นมาตรการ Lock Down กองร้อยในการฝึกทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารเรียนหมายเลข 8 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขั้นตอนในการปฏิบัติเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ ผลัด 1/64 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นของ กองทัพเรือ ประกอบด้วย สถานีที่ 1 จุดลงรถ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การวัดอุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 จะให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ ต่อไป หากตรวจพบอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 จะส่งตัวไปยังสถานีสอบสวนโรค เพื่อสอบสวนโรค โดยละเอียดทันที สถานีที่ 2 จุดคัดกรองโรค เป็นสถานีซักประวัติการเดินทางของกำลังพล ในห้วงที่ผ่านมา จากนั้นจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง หากซักถามประวัติและมีความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อโควิด 19 จะส่งไปยังจุดสอบสวนโรคต่อไป สำหรับกำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยงจะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป

สถานีที่ 3 จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยกำลังพลที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อคัดแยกออกจากกำลังพลทั่วไป หากสรุปแล้วเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะส่งไปกักตัวที่ กองพันพยาบาล กรม.สน.พล.นย. เพื่อดำเนินการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAB) และรอผลกานตรวจพร้อมกักตัว 14 วัน และสถานีที่ 4 จุดคัดกรองโรคทั่วไป เป็นการคัดกรองโรคติดต่อที่พบได้บ่อย เช่น วัณโรค ตับอักเสบ และผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำ จะให้พบแพทย์เพื่อตรวจให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่าการซักซ้อมการปฏิบัติ ในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ในวันนี้เหมือนวันจริงทุกอย่าง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ ทหารใหม่ทั้ง 3,701 นาย รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับทหารใหม่เข้าค่าย ระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ทหารใหม่และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ได้มั่นใจขั้นตอนการรับทหารใหม่ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้กรอบและมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด