+covid-19ชุมชน

กองสาธารณสุข ทม.หนองปรือ เข้มฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดสด ป้องกันเชื้อโควิด-19

ที่ตลาดหนองปรือ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ลงพื้นที่นำน้ำยาฆ่าเชื้อไปทำการฉีดพ่นในตลาด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ ที่อาจจะปะปนมากับแม่ค้า ประชาชน รวมถึงอาหาร ให้หมดไปด้วย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตลาดหนองปรือตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากว่า ตลาดดังกล่าวจะคึกคักในช่วงเย็น ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ในช่วงเช้าก็จะมีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารเช้าอยู่โซนด้านหน้าไม่มากนัก เปิดจำหน่ายอาหารให้ประชาชนได้เลือกซื้อ แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการลงพ่นน้ำยาก็พบว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมนำพลาสติคใสมาคลุมอาหารเพื่อป้องกันละอองฝอยของน้ำยาจะตกลงไปในอาหารที่ปรุงสำเร็จ โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการพ่นย้ำยาฆ่าเชื้อที่ตลาดหนองปรือประมาณ 30 นาที ก็ได้ย้ายไปตลาดอื่นต่อ

จากนั้นเจ้าหนาที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดมหานคร ซึ่งพบว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่อีกแห่งที่อยู่ในความดูแลของทางเทศบาล โดยทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการแจ้งยังเจ้าของตลาดและเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้าในการช่วยกันคลุมร้านและจัดเก็นสินค้าให้เป็นระเบียบ เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่จะทำการพ่นน้ำยาไปทั่วบริเวณไม่เพียงเฉพาะที่บริเวณพื้นเท่านั้น

นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมองหนองปรือ เผยว่า สำหรับมาตรการในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดสดนั้น ถือว่าเป็นมาตราการในการเฝ้าระวังในพื้นที่หลังจากที่ยังไม่พบตัวเลขผู้ป่วยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ แต่ที่ต้องเดินหน้าทำแบบปูพรมก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดให้มีความมั่นใจว่าเดินทางมาจับซื้อสินค้าที่ตลอดสดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือจะปราศจากและปลอดจากเชื้อไวรัสแน่นอน โดยน้ำยาฆ่าเชื้อในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่นำมาผสมนั้น เป็นน้ำยาคอรีน ผสมกับน้ำเปล่า ในบริมาณที่เข้มข้น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งของที่ขาย แต่จะทำการฆ่าเชื้อเฉพาะเชื้อไวรัสเท่านั้น

สำหรับการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดนั้น ทางเทศบาลจะเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่อง 1-2 สัปดาห์ครั้ง แต่หากพบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง ก็ให้สามารถติดต่อมาได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันและเวลาราชการ.